Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει στις 2 Μαρτίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

Τακτική συνεδρίαση διά ζώσης θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ύδρας με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022.

2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ύδρας με τον αναπληρωτή του στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022.

3. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου.

4. Έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρίας.

5. Παροχή απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027.

6. Παροχή απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

7. Παροχή απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των ετών 2020-2029 και 2021- 2030.

8. Έγκριση τροποποίησης κανονισμού κυκλοφορίας αγοραίων επιβατηγών ζώων και ζώων εργασίας.

9. Έγκριση κανονισμού παλετοφόρων.

10. Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας για το έτος 2022.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστασία Μαυρομάτη 

Σχετικά Άρθρα