Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει την 1η Απριλίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την Παρασκευή 1 Απριλίοιυ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας για το έτος 2022.

2. Παροχή απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

3. Παροχή απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Μεταφορές 2021-2027.

4. Παροχή απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025.

5. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχικής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.429/1976 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με αριθμό 71251/78/19-12-2007.

6. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχικής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.429/1976 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με αριθμό 71251/78/19-12-2007.

Σχετικά Άρθρα