Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεδριάζει στις 29 Μαρτίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

  • Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 11:50
  • 1'

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την 29η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2023.

2. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου.

3. Τροποποίηση σύμβασης καθαριότητας Δήμου Ύδρας.

4. Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής.

5. Έγκριση διαγραφής οφειλών.