Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδριάζει στις 11 Νοεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

  • Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2023 10:49
  • 1'

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την 11η Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:


1. Έγκριση παροχής χρηματικού επιδόματος στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου υπαλλήλους του Δήμου Ύδρας.

2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m3 /ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m3 /έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m3 x 12 έτη = 600.000m3 )»

4. Πρόταση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ύδρας για τη διατήρηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας» και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.Υ».