Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αλλαγές στην υποβολή στοιχείων από δήμους και περιφέρειες για τα εκτελεστέα έργα

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται κάθε μήνα να υποβάλλουν στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΔΤ), πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων, σύμφωνα με νεότερη Απόφασητου υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά με το περιεχόμενο των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους που υποβάλλονται στις λοιπές βάσεις δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα δήμοι και περιφέρειες  πρέπει να υποβάλλουν πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, των έργων που: (α) έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό εκτελεστέων έργων του φορέα είτε με την ενσωμάτωσή τους στο τεχνικό πρόγραμμα έργων είτε με την εγγραφή τους στον ετήσιο προϋπολογισμό είτε με την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ή

(β) έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η ένταξη τους στον προγραμματισμό του φορέα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (α).

Τα στοιχεία θα υποβάλλονται στον ΕΔΤ https://aftodioikisi.ypes.gr/ , εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

kede.gr