Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Συνολικά το Lifeline Hellas χάρη στους δωρητές του συγκέντρωσε 9 θερμοκοιτίδες σε ένα μήνα. Επίσης, τα δύο μόνιτορ προσφέρθηκαν από την Spiritworld Group.

Κατηγορία ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ