Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κύριο

Δημοπρασία Καθεδρικού Ναού για αγροτεμάχια στο Μετόχι

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣdimoprasiakathedrikou19

Την 15η Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10-12 στην Ύδρα, στα Γραφεία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία αγρομισθώσεως εκ των κτημάτων ΜΕΤΟΧΙΟΥ Θερμησίας Ερμιονίδος, το οποίο είναι κυριότητος του Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου ΄Υδρας

Τα υπ' αριθμ. 2 και 5 αγροτεμάχια κατά το από 5-7-05 Κτηματογραφικό διάγραμμα του Μηχ/κού Μιχ. Ζαχαρία και κατά τους όρους της σχετικής Διακηρύξεως Δημοπρασίας και Όρους Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Για κάθε ένα από τα ανωτέρω αγροτεμάχια θα κατατίθενται αυτοτελείς προσφορές-εγγυήσεις, οι δε ενδιαφερομένοι δικαιούνται να πλειοδοτήσουν σε οποιοδήποτε αγροτεμάχιο επιθυμούν.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος ανά στρέμμα ορίζεται για το πρώτο μισθωτικό έτος το ποσό των πενήντα (60,00) ευρώ και εγγύηση συμμετοχής το ήμισυ της ελάχιστης πρώτης προσφοράς για το αντίστοιχο αγροτεμάχιο.

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο 22 - 6 -2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Πληροφορίες: τηλ. 22980/52207, 52829 και 2108218393, 6973213253.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρωτ. π. Ακίνδυνος Γ. Δαρδανός

Σχετικά Άρθρα