Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα συνεργασία ΕΕΤΑΑ με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας

  • Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 10:44
  • 1'

Συνάντηση Εργασίας στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ, στην Αθήνα, είχαν το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου 2020, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Ηλίας Γιάτσιος και Σπύρος Σπυρίδων, αντίστοιχα.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν, το νέο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και την Προγραμματική Σύμβαση που πρόκειται να συνάψει η ΕΕΤΑΑ με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας.

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», υπενθυμίζουμε ότι, έχει διασφαλισμένους πόρους τουλάχιστον 2,5 δις ευρώ και περιλαμβάνει περί τα 5.000 έργα από την εκτέλεση των οποίων εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περί τις 40.000 θέσεις εργασίας.

Αναφορικά με την Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στην ΕΕΤΑΑ και τη Γ.Γ. Ιθαγένειας, διευκρινίστηκε ότι αυτή γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων:

  • οι επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες αναδιάρθρωσης της λειτουργίας και της αξιοποίησης των δεδομένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας, προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των αρχείων των Περιφερειακών Δ/νσεων Ιθαγένειας Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Δυτικής Αττικής,

Ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ είναι να παράσχει, με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, μέσω κατάλληλων ενεργειών την αντίστοιχη επιστημονική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς του δημόσιου τομέα.

φτΦωτό: από αριστερά : ο Γ.Γ. Ιθαγένειας Α. Μπαλέρμπας, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Η. Γιάτσιος,  ο Γ.Γ. Εσωτερικών  και Οργάνωσης Μ. Σταυριανουδάκης και ο Δ.Σ της ΕΕΤΑΑ Σπ. Σπυρίδων