Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022

Το ποσό των 7.520 ευρώ θα λάβει ο Δήμος Ύδρας από το ΥΠΕΣ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

  • Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022 19:41
  • 1'

To συνολικό ποσό ύψους 28 εκ. ευρώ κατανέμεται σε όλους τους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Από το υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι για την κατανομή του χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2020-2021, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου όπου αυτός υπάρχει.

Ο Δήμος Ύδρας θα λάβει το ποσό των 7.520 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης διευκρινίζεται ότι από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνεται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.3870/2010.

Αναλυτικά ο πίνακας κατανομής εδώ