Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022

Η Γεωργία Βόντα Ειδική Παιδαγωγός (ΒΑ-ΜΑ) μιλά στη ΦτΥ για την αρωγή λόγου και μάθησης

 • Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 16:20
 • 3'

Το κέντρο ειδικής αγωγής Αρωγή Λόγου & Μάθησης εδρεύει και λειτουργεί στην Ερμιόνη από το 2018. Αποτελεί ιδιωτική δομή για την διαδικασία μάθησης και επικεντρώνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Γεωργία Βόντα είναι Ειδική Παιδαγωγός (ΒΑ-ΜΑ), Απόφοιτος του τμήματος Ειδικής Διαπαιδαγώγησης του Αγγλικού Πανεπιστημίου University of East London. Με μεταπτυχιακό τίτλο στην «Παιδική Ψυχολογία και Εκπαίδευση», του Πανεπιστημίου University of East London.

Με παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων και μετεκπαιδεύσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βασισμένα στην Ειδική διαπαιδαγώγηση και στους τρόπους παρέμβασης, καθώς και στην ψυχολογία των παιδιών και γονέων

Με προσφορά εθελοντικής εργασίας από το 2012 μέχρι και το 2017 σε κέντρα των Αθηνών-Αναρρωτήριο Πεντέλης & Ειδικό Σχολείο Κουφών & Βαρήκοων Πεύκης.                                         

Οι υπηρεσίες του κέντρου είναι:

 • Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία
 • Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα
 • Διαταραχές Επικοινωνίας – Αυτισμός
 • Τραυλισμός
 • Πρώιμη Παρέμβαση
 • Δυσαριθμησία
 • Οργάνωση Μελέτης
 • Συνεδρίες Κατ’ οίκων
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Συνεδρίες Ενηλίκων

Τι είναι ειδική διαπαιδαγώγηση; 

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά. Στόχος της είναι η ενίσχυση, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Στον χώρο μας, η ειδική διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών και το σχεδιασμό κατάλληλου, ολοκληρωμένου, εξατομικευμένου και συστηματικού προγράμματος παρέμβασης.

Το κάθε πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού, στοχεύοντας στη βελτίωση και την αποκατάσταση των δυσκολιών που σχετίζονται με την :

 • Διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία).
 • Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.
 • Διαταραχή στη γραπτή έκφραση.
 • Ελλειματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα.
 • Διαταραχή στα μαθηματικά.

Ειδική διαπαιδαγώγηση σχολικής ηλικίας

Η ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά την προσαρμογή του παιδιού με το σχολείο. Μία νέα πραγματικότητα η οποία συνοδεύεται από πολλές απαιτήσεις, αλλαγές και προσαρμογές.

Σε αυτές τις απαιτήσεις καλείται να προσαρμοστεί, ώστε να ανταποκριθεί στη μαθησιακή διαδικασία και στο νέο κοινωνικό περιβάλλον.

Η σχολική τάξη απαρτίζεται από μαθητές μεικτών ικανοτήτων.

Ορισμένα παιδιά ενώ δεν παρουσιάζουν εμφανή νοητικά, ψυχοσυναισθηματικά ή άλλα αναπτυξιακά προβλήματα, δυσκολεύονται να ακολουθήσουν και να μάθουν με την τυπική εκπαιδευτική διαδικασία. Μια τέτοια κατηγορία μαθητών είναι αυτά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται ειδική διαπαιδαγώγηση.

Οι μαθησιακές δυσκολίες γίνονται εμφανείς από την προσχολική ηλικία. Πρώιμες ενδείξεις σημειώνονται ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς:

 • Γλωσσικός τομέας : (αρθρωτικές δυσκολίες, δυσκολία διάκρισης φωνημάτων,αντικαταστάσεις/παραλείψεις/προσθήκες/αφαιρέσεις/αντιμεταθέσεις συλλαβών ή φωνημάτων, κατανόησης λέξεων, ολοκλήρωσης προτάσεων, αναγνώρισης λέξεων, εκμάθησης νέων λέξεων κτλ.).
 • Γνωστικός τομέας : ( δυσκολίες ταξινόμησης, σειροθέτησης, σύγκρισης, αναγνώρισης και ονομασίας σχημάτων /χρωμάτων /μεγεθών, αποστήθισης τραγουδιού ή ποιήματος, εκτέλεσης οδηγιών, εκτέλεσης δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής κτλ).
 • Κινητικός τομέας : (δυσκολίες αδρής/λεπτής κινητικότητας, συντονισμού κινήσεων ματιού/χεριού κτλ).
 • Κοινωνικο – συναισθηματικός τομέας : (δυσκολίες συγκέντρωσης, δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων, δυσκολία αποχωρισμού, συγκέντρωσης, έκφρασης συναισθημάτων, έντονες συναισθηματικές εκρήξεις χωρίς έκδηλη αιτία κτλ).

Ειδική διαπαιδαγώγηση στη σχολική ηλικία 

Στη σχολική ηλικία, οι ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών που φανερώνουν την ανάγκη για ειδική διαπαιδαγώγηση εμφανίζονται στους παρακάτω τομείς:

 • Δυσκολίες στην ανάγνωση. (εντοπίζεται στην ευχέρεια, αποκωδικοποίηση, ρυθμό, στην κατανόηση κτλ.).
 • Δυσκολίες στην γραφή. (ορθογραφία, λεξιλόγιο, περιεχόμενο, οργάνωση, δομή, σύνταξη, γραφοκινητικές δεξιότητες, κτλ.).
 • Δυσκολίες στα μαθηματικά. (μνήμη, οργάνωση χώρου και χρόνου, ανάγνωση, γραφή αριθμών, ακουστική αντίληψη, μεταγνωστικές δεξιότητες, αφαιρετική σκέψη, οπτική αντίληψη, γλώσσα μαθηματικών, αυτοματοποίηση πράξεων, νοεροί υπολογισμοί κτλ.).

Οργάνωση μελέτης

Βοηθάμε το παιδί να γνωρίσει στρατηγικές μελέτης , που θα το βοηθήσουν να γίνει ανεξάρτητο και να μπορεί να μελετά μόνο του χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής παρουσία ενήλικα.

Μαθαίνει να:

 • Οργανώνει τις σχολικές εργασίες
 • Διαχειρίζεται τον χρόνο και τον χώρο του
 • Να κατασκευάζει σχεδιαγράμματα
 • Να αναλύει και να κατανοεί κείμενα

Στο κέντρο ειδικής αγωγής Αρωγή Λόγου & Μάθησης όλοι μαθαίνουν!

Διότι ….

·       Υπάρχει πρόγραμμα σπουδών.

·       Τα μαθήματα γίνονται είτε στο κέντρο είτε κατ’ οίκον.

·       Το μάθημα γίνεται συναρπαστικό μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό και τα ηλεκτρονικά μας εργαλεία εκπαίδευσης και μάθησης .

·       Διδάσκουμε με την καρδιά μας, με αγάπη, μεράκι, όρεξη και σεβασμό.

·       Εστιάζουμε στη μοναδικότητα των μαθητών μας, στα δυνατά τους σημεία και χτίζουμε πάνω σε αυτά ώστε να αναπτύξουμε την αυτοπεποίθησή τους, να μπορέσουν να ονειρευτούν, να βάλουν στόχους.

·       Ενθαρρύνουμε! Βάζουμε στόχους εφικτούς και μετρήσιμους κάθε χρονιά. Μαθαίνουν να αξιολογούν τον εαυτό τους.

·       Προσέχουμε τους μαθητές μας! Το μάθημα γίνεται σε ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον.

·       Οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να ρωτήσουν τις απορίες τους και να τις εξηγήσουμε όσες φορές χρειάζονται για να νιώσουν σίγουροι πως τα κατάλαβαν.

·       Ασφαλές περιβάλλον με όλους τους κανόνες υγιεινής.

Διεύθυνση: Ερμιόνη Αργολίδος                                    

Τηλέφωνο: 6972413268 – 2754031456

Αρωγή Λόγου & Μάθησης