Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2023

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας και εμπιστευτικότητας μεταξύ Ι.Α.Μ.Υ. και EN.I.R.I.S.S.T

  • Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2022 20:27
  • 1'
Πραγματοποιήθηκε Μνημόνιο Συνεργασίας και Εμπιστευτικότητας μεταξύ των ΓΑΚ/ΙΑΜΥ και της ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T.
Το Μνημόνιο υπογράφτηκε από την αρχειονόμο και ιστορικό Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Ύδρας, Διευθύντρια του Ι.Α.Μ.Υ. και Αναπλ. Προϊσταμένη των ΓΑΚ Αργοσαρωνικού και από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αμαλία Πoλυδωροπούλου, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.), επιστημονικά Υπεύθυνη και Συντονίστρια της Ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T.
Σύμφωνα με το Μνημόνιο, το Ι.Α.Μ.Υ. θα παράσχει δεδομένα στην EN.I.R.I.S.S.T., όπως αυτά σημειώνονται με λεπτομέρεια, ενώ για την αποδοτικότερη διαχείριση της ροής θα παράσχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε Πρωτόκολλο επικοινωνίας Δεδομένων έχει υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμο. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και θα αναλυθούν από ερευνητές και ερευνήτριες της EN.I.R.I.S.S.T..
Το Μνημόνιο Συνεργασίας, υπογράφτηκε στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, στη διάρκεια του Συνεδρίου με θέμα «Ο ρόλος της ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές στον 21ο αιώνα», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων ΕΝΑΡΙΣΤΕΙΑ 2022.
Στο εν λόγω Συνέδριο, στο οποίο μίλησαν ακαδημαϊκοί, στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι από φορείς και την επίσημη Πολιτεία αλλά και άνθρωποι της Ναυτιλίας, είχε προσκληθεί και η Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ύδρας Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, η οποία κατέθεσε τις παρεμβάσεις της σχετικά με τη ναυτιλιακή ιστορία και την αξιοποίηση των αρχείων της. Υπογράμμισε, επίσης, την αναγκαιότητα σύνταξης μιας δομημένης πρότασης για τη δημιουργία ναυτιλιακών ιστορικών αρχείων σε κάθε ναυτιλιακή Εταιρεία, τα οποία θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανόνες της Αρχειονομίας, συμβάλλοντας με τις πληροφορίες τους στη γνώση και την προβολή της ιστορίας της κάθε Εταιρείας και της ναυτιλιακής ιστορίας γενικότερα.

Έξοδος Στην Ύδρα